Nieuws » Vrienden van velhorst

Studenten doen onderzoek op Landgoed Velhorst

Studenten van de Aeres Hogeschool Dronten, Natuurmonumenten en Vrienden van Velhorst gaan samen onderzoek doen naar de biodiversiteit in de bodem op Landgoed Velhorst.

Studenten van de Aeres Hogeschool Dronten, Natuurmonumenten en Vrienden van Velhorst gaan samen onderzoek doen naar de biodiversiteit in de bodem op Landgoed Velhorst.

Businessmodel verhoging natuurwaarden i.c.m. landbouw

De studenten in minor biologische landbouw hebben de opdracht krijgen gekregen een businessmodel te bedenken gericht op verhoging van natuurwaarden in combinatie met biologische landbouw op Landgoed Velhorst

Monitoringsplan biodiversiteit bodem Velhorst

De studenten minor vitale bodem gaan een monitoringsplan uitwerken om de komende jaren data te verzamelen welke invloed hebben, binnen de bedrijfsvoering, op de biodiversiteit in de bodem. Dit plan gaan zij over 3 maanden presenteren op het landgoed aan de begeleidende docenten en Natuurmonumenten.

Winny van Buuren

Plaats hier je reactie!

43.9
1135
36
44.192.94.177