Vrienden van Velhorst

Wij willen bijdragen aan gezond voedsel en een gezonde bodem voor nu én in de toekomst. Dit doen we door duurzaam agrarisch beheer op Landgoed Velhorst voor een positief effect op de biodiversiteit, natuur en onze producten, waarbij wij burgers en maatschappij betrekken, verbinden en inspireren.

Lidmaatschap Vrienden van Velhorst

Jij kunt hier ook aan bijdragen door lid te worden van Vrienden van Velhorst. Het lidmaatschap kost 25 euro per jaar. Als lid:

Meld je aan en word lid van de Vrienden van Velhorst:

25.1
800
32
44.192.94.177