Nieuws » Vrienden van velhorst

Grote opkomst informatie bijeenkomst Almen

20 Februari j.l was de informatiebijeenkomst over onze plannen op Landgoed Velhorst in het Dorpshuis Ons Huis in Almen.De opkomst was overweldigend. Er moest een tweede zaal geopend worden waar bezoekers de presentatie interactief konden volgen.

Opening door wethouder Gemeente Lochem

Bert Groot Wesseldijk, wethouder gemeente Lochem, verrichtte de opening. Daarna was het woord aan Robert Ketelaar, ecoloog bij Natuurmonumenten. Hij nam de toehoorders mee in de geschiedenis van het landgoed, de bossen en de natuur. Arjen van Buuren vervolgde de presentatie met de uitleg over het huidige landbouwsysteem en het systeem dat gaat worden toegepast binnen de bedrijfsvoering.

Verhogen van biodiversiteit en natuurwaarden

Namelijk het duurzaam produceren van gezonde producten, het verhogen van de natuurwaarden en biodiversiteit, met aandacht voor het gehele ecosysteem Winny van Buuren sloot de avond af met de uitleg over de Vrienden van Velhorst, de producten en de website: www.landgoedvelhorst.nl

Toekomst van Landgoed Velhorst

Het doel van de avond was uitleg te geven over de toekomst van Velhorst waarbij de verbinding wordt gemaakt tussen de landbouw, natuur en de maatschappij. Uit de grote opkomst en positieve reacties blijkt dat de burger wel degelijk geïnteresseerd is wat er in zijn of haar omgeving gebeurt op het landbouwbedrijf. Daar willen wij hen graag bij betrekken!

Winny van Buuren

Plaats hier je reactie!

56.7
1136
36
44.192.94.177