Nieuws » Producten van velhorst

De werkelijk prijs van streekproducten in een korte keten

Eind 2018 zijn we gestart met een natuurinclusief gemengd biologisch bedrijf op Landgoed Velhorst. Ons doel is het verhogen van de ecologische waarden en aantonen of ons verdienmodel rendabel is.

Over de resultaten op zowel ecologisch- als financieel gebied willen we open en transparant zijn. Op ecologische gebied is (wetenschappelijk) aangetoond dat de biodiversiteit, bodemgezondheid en natuurwaarden in de afgelopen drie jaar aanzienlijk zijn gestegen. We onderzoeken ook wat de financiële effecten zijn van het verwaarden van producten, het rechtstreeks verkopen aan zakelijk partners en consumenten.

Lokale producten in een korte keten

In ons bedrijfsmodel gaan we uit van een diversiteit aan verschillende gewassen van hoge kwaliteit, het lokaal verwaarden van deze gewassen en het aanbieden van verschillende streekproducten. Zonder tussenhandel met een eerlijke prijs voor de boer, zakelijke partners en de consument.

Om de keten te verkorten, doen we veel activiteiten zelf . We ploegen, zaaien, oogsten zoveel mogelijk zelf. Tegenwoordig schonen we onze granen op locatie waardoor de granen nog minder kilometers hoeven af te leggen en de transportkosten worden verminderd.

We sturen op de kwaliteit van onze gewassen en producten, niet op de kwantiteit. Het verwerken van kleinere batches is duurder dan massaproductie en – verwerking. Dit vertaalt zich door in de prijs die de consument uiteindelijk betaalt.

Voor het verwaarden tot streekproducten werken we samen met specialisten op hun vakgebied. De verwerking van de producten brengen (transport)kosten met zich mee, die doorgerekend worden in de kostprijs.

In de afgelopen drie jaar hebben we een mooie samenwerking bereikt met zakelijke klanten die dezelfde visie hebben en bereid zijn een eerlijke prijs te betalen. Deze zakelijke klanten kopen onze  producten (klein verpakkingen) tegen een retailprijs.

Eerlijke prijs o.b.v. werkelijke kosten

Voor al onze producten hebben we de werkelijke kostprijs opnieuw bepaald. De aanleiding hiervoor is de prijswijziging van relaties die onze gewassen verwerken tot een eindproduct, de stijgende energie- en brandstof prijzen en het toetsen van de kostprijs aan ons verdienmodel. Dit verdienmodel gaat uit van het verwaarden van producten in een korte keten en het rechtstreeks lokaal afzetten aan zakelijke partners en consumenten, waarbij zowel de zakelijke partner als de boer aan de verkoop verdienen.

Op basis van de werkelijke kosten hebben we nieuwe retail- en verkoopprijzen berekend. Voor een aantal producten, zoals de meel en bloem in kleinverpakkingen gaat de prijs licht omhoog.

Voor een aantal andere producten, zoals de pasta, gaat de prijs aanzienlijk omhoog. Dit product wordt momenteel onder de kostprijs verkocht voor de wederverkoop. Om het voor ons rendabel te maken zijn de prijzen verhoogd. In onderstaande berekening staan de huidige prijzen en de nieuwe prijzen van de speltpasta. De verkoop advies prijs is gebaseerd op 20% marge voor de wederverkoop. De consument zal voor een zak speltpasta van 300 gram nu 6,50 euro (ex BTW) moeten betalen. De vraag is of de consument deze prijs kan én wil betalen.

Kritisch kijkend naar ons eigen bedrijfs- en verdienmodel onderzoeken we de opties om nog meer activiteiten in de keten zelf te gaan doen, alleen producten aan te bieden met zo min mogelijk schakels en kosten in de keten of bepaalde gewassen direct te verkopen.

Winny van Buuren

Plaats hier je reactie!

49.1
1136
36
35.174.62.162