Terug naar Nieuwsbrief / Archief

19.09.2022
Nieuwsbrief Vrienden van Velhorst september 2022

Begeleiden studenten onderdeel van onze missie

Eén van onze doelen is studenten inspireren door de mogelijkheden van natuur-inclusieve landbouw in de praktijk te laten zien. Voor het vak Inleiding tot biologische landbouw begeleid Arjen wekelijks een groep internationale studenten aan de WUR met een aantal opdrachten. Op Landgoed Velhorst moeten ze onder meer de nutriëntenkringloop in kaart brengen. We vinden het belangrijk om studenten naast de theorie ook kennis te laten maken met de praktijk. Daarnaast is het ook erg leuk om ervaringen van hen en uit het land (Brazilië, Cyprus) waar ze vandaan komen te horen.

 

Discussie stikstofreductie in Vakblad Natuur Bos Landschap 

In de stikstofcrisis ligt de bal bij de landbouw om per 2030 de helft minder stikstof uit te stoten. Kunnen natuurbeherende organisaties solidariteit tonen door grote grazers te verwijderen uit natuurgebieden? Lees onderstaande reactie van Arjen van Buuren op deze stelling in het Vakblad Natuur Bos Landschap.

 

Bezoek uit Mozambique op Landgoed Velhorst

Niet alleen vanuit Nederland is er veel interesse voor de natuurinclusieve bedrijfsvoering op onze bedrijven, het blijft in het buitenland ook niet onopgemerkt. We mochten een delegatie vanuit Mozambique ontvangen waar kennis van natuurinclusieve landbouw nodig is om te integreren in onderzoeksinstellingen. Onze kennis van het land waren tot vandaag minimaal, maar de issues waar men daar tegen aan loopt verschillen niet veel dan die van Nederland. Verlies van biodiversiteit door monoculturen en uitputting van de bodem door korte termijn visie bijvoorbeeld. In ieder geval hebben we deze mensen kunnen inspireren en hoop gegeven dat natuurinclusieve landbouw een duurzame vorm van landbouw is.

 

Monitoren insectenstand op Landgoed Velhorst

Sinds 2019 onderzoekt kenniscentrum EIS de stand van de insecten op Landgoed Velhorst.
Diopsis is een geavanceerd, modern systeem om volledig geautomatiseerd insecten te fotograferen, te herkennen en te monitoren. Het systeem bestaat uit een intelligente camera (met scherm) en zonnepanelen dat buiten in het veld geplaatst wordt en 24/7 foto's maakt.

Foto’s worden via een dataverbinding doorgebeld naar een centrale server. Daar worden de foto’s geanalyseerd. Einddoel is het monitoren van de aantallen en biomassa van verschillende soorten insecten, om daarmee de trends in de achteruitgang van insecten in kaart te brengen en te begrijpen.

Op diopsis.eu vind je de resultaten van de onderzoeken op Landgoed Velhorst. 

Herfstwandeling 16 oktober op Landgoed Velhorst

Voor de leden organiseren we zondag 16 oktober een herfstwandeling op Landgoed Velhorst van 10.00 tot 12.00. De gastspreker is Chantal van Peas of Me

Chantal is op reis in haar camper en trekt door onze voedselketen. Op zoek naar inspiratie, positiviteit en verbinding. Naar verhalen van voedselveranderaars die laten zien dat het anders kan. Maar ook naar wat het betekent om een goed leven te leiden. 

Aanmelden kan via de website

40.8
802
29
3.236.145.153