Terug naar Nieuwsbrief / Archief

20.02.2023
Nieuwsbrief Vrienden van Velhorst februari 2023

Gezonde bodem, gezond voedsel voor nu en toekomstige generaties

Kennis delen en mensen inspireren voor natuurinclusieve landbouw is onderdeel van onze bedrijfsvoering. We vinden het belangrijk om onze ervaringen te delen met collegae-boeren, betrokken burgers, bedrijven en (natuur)organisaties en leerlingen en studenten.

We zijn 'passanten’ op Landgoed Velhorst. We hebben de eer om in ons leven Landgoed Velhorst rijker te maken in biodiversiteit, bodemkwaliteit en natuur en hier zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. Dat is onze missie. 

Natuurgedreven: nieuwe mini-documentaireserie over Nederlandse eiwitboeren

De toekomst van de Nederlandse landbouw is natuurpositief. Maar hoe ziet natuurpositieve landbouw eruit? Filmmaker Jasper Spanjaart ging voor het Wereld Natuur Fonds langs bij vier boerenbedrijven die in balans met natuur eiwitrijke gewassen zoals walnoten, haver, lupine en veldbonen verbouwen. Wat drijft deze ondernemers? En hoe zien zij het voedselsysteem van de toekomst?

De serie vertelt in vier afleveringen de persoonlijke verhalen van deze boeren. Over hun missie om natuur terug te brengen in het landschap, over hun wil om gezond voedsel te produceren en over het belang van eiwitrijke gewassen voor een toekomstbestendig voedselsysteem.

Het gaat ook over de lastige kant. Zoals een goede prijs krijgen voor je producten. En, hoe krijg je consumenten en de rest van de keten enthousiast voor plantaardige eiwitten uit Nederland?

In aflevering 2 van deze serie zie je het verhaal van Winny en Arjen van Buuren op Landgoed Velhorst en de Zenderense Es op Landgoed Twickel.

VKA verkent toekomst van de Achterhoekse landbouw

De toekomst van de landbouw in de Achterhoek stond centraal tijdens de Inspiratiebijeenkomst van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) op 9 februari in De Radstake. De belangstelling voor de bijeenkomst was groot: ruim 280 belangstellenden waren aanwezig.

Samenwerking, innovatie en vakmanschap werden genoemd als kracht van de landbouw in de Achterhoek. Sprekers lieten vanuit diverse invalshoeken hun licht schijnen op uitdagingen en de toekomst van de Achterhoek en de landbouw. 

De vier VKA-kringlopen waren de rode draad tijdens de avond: verbeteren van de ecologie, verbeteren van het rendement, verbinding met de maatschappij en vernieuwend ondernemerschap.

Arjen van Buuren, natuurinclusief en biologisch ondernemer van een gemengd bedrijf op meerdere locaties, hield een vakinhoudelijke inleiding over de bodem als fundament van de landbouw.

Biologisch brood uit de korte keten

Bij de twee hooibergen op Landgoed Velhorst komt de winterrogge op. Deze rogge wordt in augustus geoogst. Na het drogen en schonen wordt de rogge gemalen door Korenmolen De Vier Winden. Biologische bakker Driekant in Zutphen bakken hier (h)eerlijke biologisch broden van. 

 

Bodemleven, groenbemester en eco-ploeg

Voor een gezond bodemleven is het belangrijk dat de bodem altijd bedekt is. Na het oogsten van de gewassen gebruiken we veel groenbemesters. Voordat we beginnen met een nieuwe teelt, werken we de groenbemesters onder als organische stof voor de bodem. Dit onderwerken doen we met een speciaal ontwikkelde ecoploeg. Deze eco-ploeg ploegt ondiep zo’n 10 cm waardoor de organische stof boven in de grond blijft.

64.5
798
29
100.28.132.102