Terug naar Nieuwsbrief / Archief

18.08.2020
Nieuwsbrief Vrienden van Velhorst augustus 2020

Zomerwandeling

1 Augustus j.l. was de eerste seizoenswandeling voor de leden dit jaar. Met een klein gezelschap hebben we een wandeling gemaakt op het landgoed. De wandeling begon langs het perceel met de Sint Jans rogge. De leden hebben het zaad uit de rogge getest op vochtigheidsgehalte. We hebben stilgestaan bij de cameravallen van Kenniscentrum EIS. Deze camera's maken om de 10 seconden een opnamen die via GPS wordt verstuurd. Op basis van deze beelden worden de soorten insecten vastgesteld. De resultaten van vorige jaar zijn te lezen in "Velhorst Almen, Gelderland, camera 145 en 146". Vervolgens zijn we naar de akker met de pixels gewandeld en hebben we de de positieve effecten van het onkruid op het gewassen besproken. Momenteel wordt door een student van Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar de bodem en gewassen in de pixels. 

 

Sint Jans rogge geoogst 

De Sint Jans rogge is geoogst op Landgoed Velhorst. Deze roggesoort, die we van Marcel Van Silfhout hebben gekregen, werd vroeger op grote schaal op de arme zandgronden werd geteeld. Een mooi gewas met een mooie opbrengst. Sint Jans rogge is vernoemd naar de Heilige Johannes. Zijn sterfdag was op 24 juni, drie dagen na het begin de zomer. De sterfdag van Sint Jan speelde vroeger een grote rol in de datumbepaling in de land- en tuinbouw. Sint Jans rogge diende uiterlijk 24 juni gezaaid te worden, opdat het in september nog geoogst kon worden.

Rode klaver, Trifolium pratense, als ondergewas

De rode klaver, Trifolium pratense, gezaaid als ondergewas in het koolzaad, bloeit volop. Deze klaversoort kan enkele zijscheuten vormen boven de wortelhals en groeit de hoogte in. Deze groeiwijze verklaart waarom rode klaver gevoelig is voor vertrapping maar erg geschikt is om te maaien. Tegenwoordig zie je nog maar weinig rode klaver op (gangbare) bedrijven. De belangrijkste reden voor het verdwijnen van klaver was de toenemende bemesting met kunstmest terwijl klaver juist een goedkope en efficiënte manier van bodemverrijking is.
Daarnaast is het zeer aantrekkelijk voor allerlei insecten zoals deze aardhommel.

21.9
788
29
3.214.184.223