Terug naar Nieuwsbrief / Archief

04.02.2019
Nieuwsbrief Vrienden van Velhorst nr. 1-2019

Nieuwe pachters Landgoed Velhorst

Op 30 november j.l. hebben we de pachtovereenkomst met Natuurmonumenten getekend. We gaan een 85 hectare extensief en gemengd boerenbedrijf exploiteren op Landgoed Velhorst in Lochem. 

Onze missie is duurzaam agrarisch beheer van Landgoed Velhorst voor een positief effect op de biodiversiteit, natuur en onze biologische producten, waarbij wij mensen en maatschappij betrekken, verbinden en inspireren.

Wij zien als het onze taak om zorg te dragen voor de bodem, de gewassen, de dieren, de natuur en het landschap op Landgoed Velhorst en zijn vereerd om het beheer van dit prachtige gebied in de Achterhoek de komende jaren uit te mogen voeren.

Arjen en Winny van Buuren

 

Informatie bijeenkomst in Almen

Beste inwoner van Almen en omstreken,

Onze plannen op Landgoed Velhorst willen wij graag met u delen. Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond op 20 februari in het Dorpshuis Ons Huis in Almen, aanvang 20.00 uur (inloop 19.45).

Ecoloog Robert Ketelaar geeft een presentatie over de natuur op het landgoed. Naast de presentatie geven wij uitleg over de "Vrienden van Velhorst" waarin u een belangrijke rol speelt. Daarom zien wij u graag tegemoet op deze avond.

Hartelijke groet,

Arjen en Winny van Buuren 

Akkers op Velhorst

Op de akkers op Landgoed Velhorst komen 6 meter brede akkerranden. Deze akkerranden verbinden landschapselementen en bieden een schuilplaats en voedingsbron voor nuttige insecten. Wanneer voldoende natuurlijke vijanden aanwezig zijn en de afstand tot het gewas niet te groot is, kunnen de insecten zodanig een plaag onderdrukken dat bespuiting niet nodig is. De bloeiende planten in de akkerranden trekken bijen aan en zorgen voor de bestuiving van de gewassen. 

Producten van Velhorst

Wilt u (h)eerlijk eten én bijdragen aan een gezonde bodem, het verhogen van de natuurwaarden en biodiversiteit? Op Landgoed Velhorst telen we verschillende groenten, aardappelen, kruiden en granen. Alle producten worden biologisch geteeld. Daarnaast houden we biologische schapen en koeien. Lees meer over onze producten....

Vrienden van Velhorst

Wij investeren in gezond voedsel en een gezonde bodem voor nu én in de toekomst.

U kunt hier ook aan bijdragen door lid te worden van Vrienden van Velhorst. Het lidmaatschap kost 25 euro per jaar. Als lid krijgt u:

  • Educatieve seizoenwandelingen (deelname per gezin)

  • Verrassende recepten met producten Velhorst

  • 10% korting op online bestelling van producten

Meld u aan en wordt lid van de Vrienden van Velhort


 

Nieuws van Velhorst

Maandelijks brengen we een nieuwsbrief uit met het laatste nieuws, informatie over onze producten, recepten en nog veel meer. Voor actuele informatie kunt u onze website bezoeken en ons volgen op social media. 

34.7
803
29
3.238.112.198